Tijdelijk dak met mobiele kraanzone in Lier

Naar aanleiding van een dakbrand aan dit zorgcentrum, moesten de herstellingswerken uitgevoerd worden in een droge omgeving. Dankzij het tijdelijk dak kon de aannemer de nodige herstellingswerken uitvoeren zonder wakker te liggen van gevolgschade door weersomstandigheden.

On top of your project!